Trivselsmåling: Styrkning af arbejdsklimaet og CFO’ens rolle i forbedringsprocessen”

Som CFO er du ansvarlig for virksomhedens økonomi og finansielle strategier, men det er lige så vigtigt at have et godt arbejdsklima og trivsel i virksomheden. Trivsel blandt medarbejderne kan virke som et ikke-finansielt aspekt af virksomheden, men det kan faktisk have stor indflydelse på økonomien og succesen i virksomheden. En måde at forbedre trivslen på er at udføre regelmæssige trivselsmålinger. I denne blog vil vi forklare, hvad trivselsmålinger er, hvorfor det er vigtigt, hvordan du udfører dem, og hvordan du kan bruge resultaterne til at forbedre arbejdsklimaet.

Hvad er trivselsmåling?

Trivselsmåling er en undersøgelse af medarbejdernes trivsel i virksomheden. Undersøgelsen kan udføres ved hjælp af spørgeskemaer eller interviews, og resultaterne giver et generelt billede af medarbejdernes tilfredshed med arbejdspladsen og deres arbejdsopgaver. Trivselsmålinger kan også omfatte mere specifikke spørgsmål om arbejdsmiljøet, kommunikationen med kollegaer og arbejdstider.

Hvorfor er trivsel vigtigt?

Trivsel blandt medarbejderne kan have stor indflydelse på resultaterne i virksomheden. Medarbejdere, der trives og er engagerede, er mere produktive og motiverede til at levere en god arbejdsindsats. På den anden side kan medarbejdere, der mistrives, have en negativ indvirkning på virksomheden. Ikke alene kan de miste motivationen til at arbejde effektivt, men det kan også føre til øget sygefravær og personaleomsætning. Derfor er det vigtigt for CFO’en at have fokus på trivsel i virksomheden.

Hvordan kan trivselsmålinger udføres?

Trivselsmålinger kan udføres på flere forskellige måder, afhængigt af virksomhedens behov og størrelse. En måde kan være at bruge standardiserede spørgeskemaer, som alle medarbejdere får tilsendt. Alternativt kan en gruppe på en håndfuld medarbejdere inviteres til at deltage i en fokusgruppe eller interview, hvor deres svar kan diskuteres i mere detaljeret. Det er vigtigt at have en anonymitet og fortrolighed i undersøgelsen for at sikre, at medarbejderne føler sig fri til at give ærlige svar.

Hvordan bruges resultaterne til at forbedre arbejdsklimaet?

Resultaterne fra trivselsmålingerne kan bruges til at identificere områder, hvor der skal tages tiltag for at forbedre arbejdsklimaet. Det kan f.eks. være at tage fat på problemer med kommunikationen, eller at tilbyde mere fleksibilitet i arbejdstiden. Det er også værd at tage de gode feedbacks i betragtning og at belønne de medarbejdere, der gør en ekstra indsats for at forbedre trivslen i virksomheden. Ved at tage de rette tiltag, kan trivslen i virksomheden styrkes, og det kan føre til en øget produktivitet og medarbejdertilfredshed.

Trivsel blandt medarbejderne kan have stor indflydelse på succesen i virksomheden. Trivselsmålinger kan give et optimalt billede af medarbejdernes tilfredshed med arbejdspladsen og hvordan det kan forbedres. Ved at tage resultaterne fra trivselsmålingerne i betragtning, kan det hjælpe CFO’en med at tage den rette aktion der vil øge produktiviteten og medarbejdertilfredsheden.

Se mere her: Visma Enterprise