professionel hjælp med udarbejdelse af trivselsmåling

Hvert år gennemfører virksomheder over hele landet trivselsundersøgelser blandt deres medarbejdere. I undersøgelserne stilles spørgsmål om medarbejdertilfredshed, fysisk helbred, psykisk helbred og balance mellem arbejdsliv og privatliv. Resultaterne af undersøgelserne bruges til at hjælpe virksomhederne med at afgøre, hvor de skal foretage ændringer for at forbedre medarbejdernes trivsel. I de seneste år har der været en tendens til at lægge større vægt på medarbejdernes trivsel. Dette skyldes til dels den stigende bevidsthed om betydningen af balancen mellem arbejdsliv og privatliv og den indvirkning, som stress kan have på den fysiske og mentale sundhed. Som følge heraf tager flere og flere virksomheder skridt til at forbedre deres medarbejderes trivsel. Administration af trivselsmåling er en måde, hvorpå virksomhederne kan indsamle data om medarbejdernes tilfredshed og identificere områder, der har brug for forbedringer.

En anden måde at indsamle data om medarbejdernes trivsel på er gennem fokusgrupper af medarbejdere. I en fokusgruppe samles en lille gruppe medarbejdere for at diskutere deres erfaringer og opfattelser af virksomheden. Diskussionen ledes normalt af en repræsentant for personaleafdelingen eller en anden repræsentant for virksomheden. Fokusgrupper kan bruges til at indsamle data om en række forskellige emner, herunder jobtilfredshed, balance mellem arbejdsliv og privatliv, stressniveau og fysisk helbred.

Medarbejderundersøgelser og fokusgrupper er to vigtige metoder til indsamling af data om medarbejdernes trivsel. Virksomhederne bør dog også være opmærksomme på begrænsningerne ved disse metoder. Undersøgelser og fokusgrupper giver kun et øjebliksbillede af medarbejdernes holdning på et bestemt tidspunkt. De kan ikke give detaljerede oplysninger om de faktorer, der bidrager medarbejdernes velbefindende. Desuden gennemføres undersøgelser og fokusgrupper typisk blandt en lille gruppe af medarbejdere. Derfor er de måske ikke repræsentative for hele arbejdsstyrken.